Lukuneuvoja - suomi -sanakirja


Eläinrakkaalle

Tämän tunnisteen saa kirja, jossa kerrotaan poikkeuksellisen paljon eläimistä, mutta ei mässäillä kaltoin kohtelulla tai muilla eläinrakasta lukijaa ahdistavilla teemoilla.

Elämäkerta

Elämäkerta kertoo jonkun ihmisen elämän vaiheista ja tämän tunnisteen saa kirja, joka on kirjastoluokituksen mukaisesti luokiteltu elämäkerraksi.

Hauska

Kirja on hauska silloin, kun sen tapahtumat, henkilöt, kieli tai jokin muu seikka ovat saaneet Lukuneuvojan nauramaan (tai vähintäänkin hymyilemään leveästi). Lukuneuvoja on tietoinen siitä, ettei kirja välttämättä vaikuta kaikkiin lukijoihin samalla tavalla.

Hidas

Kirja on hidas silloin, kun se vaatii aiheensa, kerrontansa tai kielensä takia keskittymistä ja hidasta lukemista. Kirjan hitaus ei liity kirjan paksuuteen, sillä myös ohut kirja voi olla hyvin hidas ja paksun kirjan voi hotkia nopeasti.

Historiallinen

Historiallisessa kirjassa kerrotaan oikeista historiallisista tapahtumista tai henkilöistä tai siinä on menneen ajan tai miljöön todentuntuista kuvausta. Sen ei välttämättä tarvitse sijoittua muinaisiin aikoihin tai edes sadan vuoden taakse.

Kasvatuskonsteja

Kasvatuskonsteja sisältävä kirja antaa lukijalle neuvoja lastenkasvatuksen ongelmatilanteissa. Tämän tunnisteen voi saada sekä kepeä kaunokirjallinen teos että vankkoihin tutkimuksiin pohjautuva asiantuntijaopus. Tunnisteen käyttäminen ei ole myönteinen kannanotto siihen, että kirjojen sisältämät ohjeet myös toimisivat tai olisivat ylipäätään suositeltavia.

Kelpo klassikko

Kelpo klassikko on sellainen kirjallisuuden klassikko, joka on Lukuneuvojan mielestä säilyttänyt tuoreutensa ja ajankohtaisuutensa, eikä ole liian vaikeaselkoinen tai kieleltään liian vanhahtava. Kelpo klassikkoon voi tarttua helposti, vaikkei kirjallisuutta tai lukemista paljon harrastaisikaan.

Kepeä

Kepeä kirja on kirjoitettu Lukuneuvojan mielestä kepeästi, vaikka siinä käsiteltäsiinkin vakavia ja raskaita aiheita. Lukija voi luottaa siihen, että kepeästä kirjasta jää hyvä mieli. Kepeä ei ole synonyymi kevyelle romanttiselle viihdekirjallisuudelle.

Kielellisesti taidokas

Kirja on kielellisesti taidokas silloin, kun siinä käytetään Lukuneuvojan mielestä erityisen rikasta ja kaunista kieltä. Kielellisesti taidokas ei ole synonyymi vaikeaselkoiselle ja hidaslukuiselle.

Koskettava

Kirja on koskettava silloin, kun siinä kerrottu tarina on koskettanut Lukuneuvojaa erityisen syvästi. Lukuneuvoja on tietoinen siitä, ettei kirja välttämättä vaikuta kaikkiin lukijoihin samalla tavalla.

Lukuneuvojan suosikki

Lukuneuvojan suosikki nousee Lukuneuvojan omalla suosikkilistalla hyvin korkealle ja se on koskettanut Lukuneuvojaa henkilökohtaisesti syystä tai toisesta.

Luontokuvausta

Tämän tunnisteen kirja saa silloin, kun se sisältää poikkeuksellisen paljon luontokuvausta. Tunniste toimii myös varoitussignaalina niille lukijoille, jotka tietävät tylsistyvänsä yksityiskohtaisen luontokuvauksen parissa.

Matkalukemista

Kirja saa tämän tunnisteen silloin, kun kirjan tapahtumat sijoittuvat tiiviisti johonkin maantieteelliseen paikkaan ja kun tätä paikkaa myös kuvaillaan kirjassa paljon.

Miehinen

Miehisessä kirjassa kaikki päähenkilöt ovat miehiä ja kirjan näkökulma on miehen. Miehiseen romaaniin liittyy yleensä tappeluita, kiroilua tai seksiä (useimmiten näitä kaikkia).

Nautiskelijalle

Kirjassa, joka Lukuneuvojan mielestä sopii erityisen hyvin nautiskelijalle, kannustetaan erityisesti nautittimaan elämästä ja ottamaan rennosti. 

Nuorelle pojalle / Nuorelle tytölle

Tämän tunnisteen saa kirja, joka sopii Lukuneuvojan mielestä nuorelle pojalle tai tytölle. Yleensä tällaisessa kirjassa on nuori päähenkilö tai siinä käsitellään asioita, jotka saattaisivat kiinnostaa nuoria. Kirjat ovat pääsääntöisesti poimintoja aikuisten kirjallisuuden joukosta, eivät nuortenkirjallisuutta. Lukuneuvoja on tietoinen siitä, että (varhais)keski-ikäisenä lukijana hän saattaa mennä ehdotuksineen myös täysin metsään.

Ohut

Ohut kirja sisältää alle 200 sivua ja se on nopealukuinen.

Oman tiensä etsijälle

Tämä kirja sopii lukijalle, joka pohdiskelee elämäntilannettaan ja on aikeissa tehdä uusia ratkaisuja jollain elämänsä osa-alueella. 

Onnellinen loppu

Onnellinen loppu merkitään kirjaan silloin, kun loppu on ollut Lukuneuvojan mielestä yleistasolla onnellinen ja myönteinen.

Outo

Outo kirja sisältää vinksahtaineita tapahtumia ja/tai henkilöhahmoja ja kirja on jättänyt Lukuneuvojan hämmennyksen valtaan.

Pehmodekkari

Pehmodekkari on jännitysromaani, jossa ei mässäillä kauheuksilla. Lukijan ei tarvitse pelätä joutuvansa lukemaan yksityiskohtaisia kuvauksia irtileikatuista ruumiinosista, vaikka kirjassa tehtäisiinkin murhia.

Psykologista jännitystä

Psykologisten jännitysromaanien lisäksi tämän tunnisteen voi saada kirja, joka ei kuulu jännityskirjallisuuden genreen, mutta Lukuneuvojan mielestä kirjan tunnelma on esimerkiksi piinaavan painostava.

Päiväkoteihin

Tämän tunnisteen saaneet kirjat sopivat erityisen hyvin päiväkoteihin lapsille ääneen luettaviksi. Näissä kirjoissa on käytetty erityisen hyvää ja monipuolista kieltä, joka edistää lasten kielellisten valmiuksien kehittymistä.

Sijaisen suosikki


Kun oma esikuva tai idoli suosittelee lukemista, siihen tarttuu hanakammin. Tästä syystä Lukuneuvoja ryhtyi keräämään sivuilleen lukuneuvoja myös paljon lukevilta tunnetuilta henkilöiltä: kirjailijoilta, poliitikoilta, tieteilijöiltä ja taiteilijoilta. Kaikki nämä Lukuneuvojan sijaiset löydät Sijaisen suosikki –tunnisteen takaa. 


Surullinen

Kirja on surullinen silloin, kun se on saanut Lukuneuvojan tuntemaan surua. Lukuneuvoja on tietoinen siitä, ettei kirja välttämättä vaikuta kaikkiin lukijoihin samalla tavalla.

Taaperolle

Tämän tunnisteen saaneet kirjat sopivat erityisen hyvin pienille ja vähän isommillekin taaperoille ääneen luettavaksi.

Taviksen tietokirja

Taviksen tietokirja on tietokirja, jonka lukemiseen ja ymmärtämiseen ei tarvita maisterin tutkintoa. Se on kirja, jonka kuka tahansa voi lukea, jos käsitelty aihe vain kiinnostaa. Taviksen tietokirja ei siis viittaa laadullisesti huonoon tietokirjallisuuteen, vaan ainoastaan siihen, että siinä käytetään selkeää yleistajuista kieltä.

Tositapahtumia

Kirja saa tämän tunnisteen, jos kirjassa kerrotaan jostain todellisuudessa oikeasti tapahtuneesta. Tunnisteena voisi yhtä hyvin käyttää ilmausta ”perustuu tositapahtumiin.” Historialliseen romaaniin verrattuna tositapahtumia sisältävät kirjat sijoittuvat yleensä lähimenneisyyteen tai kirjoissa kuvattu tapahtuma liittyy yksittäisen ihmisen yksittäiseen elämäntapahtumaan tai Lukuneuvoja on saanut kirjasta vaikutelman, ettei tositapahtumien kuvaus vaikuta täysin luotettavalta.

Työkaluja työelämään

Tämä kirja antaa lukijalle työkaluja työelämään ja sen erilaisiin tilanteisiin: viestintään, esimiestyöhön, alaisena olemiseen, strategiatyöhön, ristiriitatilanteisiin, työssä jaksamiseen jne. Tunniste voidaan liittää tietokirjallisuuden lisäksi myös kaunokirjallisuuteen.

Urheiluhullulle

Urheiluhullulle sopivassa kirjassa kerrotaan erityisen paljon urheilusta tai urheilijoista. Tämän tunnisteen saaneet kirjat sopivat innokkaiden penkkiurheilijoiden lisäksi myös kaikille niille, jotka suhtautuvat urheiluun myönteisesti.

Vanhanaikainen

Vanhanaikaisen kirjan tapahtumat sijoittuvat yleensä menneisyyteen ja kirja muistuttaa Lukuneuvojan mielestä tyyliltään, tunnelmaltaan, kieleltään tai kerronnaltaan vanhaa, perinteistä ja normeja noudattavaa lukuromaania. Vanhanaikainen ei viittaa vanhentuneeseen.


Vanhustyöhön

Tämän tunnisteen saaneet kirjat sopivat Lukuneuvojan mielestä erityisen hyvin vanhusten parissa työskenteleville. Kirjat voivat olla luonteeltaan informatiivisia, niitä voi käyttää apuna vanhusten harrastustoiminnassa tai niiden avulla voi syventää omaa ammattitaitoaan. 

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita

Tämä tunniste kertoo siitä, että kirja on juonivetoinen ja se sisältää paljon vauhdikkaita tapahtumia. Tunnisteen voi saada myös kirja, joka ei varsinaisesti kuulu tyypillisesti vauhdikkaaseen trillerigenreen.

Verta ja suolenpätkiä

Tämän tunnisteen ensisijainen tarkoitus on houkutella erityisesti teini-ikäisiä poikia kirjallisuuden pariin. Samaan tapaan kuin amerikkalainen Parential Advisory –merkintä levyissä ja elokuvissa saattaa Verta ja suolenpätkiä -merkintä kirjassa toimia magneetin lailla puoleensa vetävänä. Tunniste toimii myös varoitussignaalina niille lukijoille, jotka tietävät ahdistuvansa liian raa’asta juonesta tai veritekojen yksityiskohtaisesta kuvailusta.

Viiden tähden lukuromaani

Kirja saa tämän tunnisteen, kun se täyttää kaksi kriteeriä:

1. Se on hyvin kirjoitettu.
2. Se on erityisen viihdyttävä ja mukaansa tempaava. 

Yhteiskunnallinen


Kirja saa tunnisteen yhteiskunnallinen, jos yhteiskunnalliset teemat ovat siinä keskiössä ja niitä käsitellään suoraan tai erityisen selkeästi ja tunnistettavasti.


Yllättävä loppuratkaisu

Yllättävä loppuratkaisu -tunniste merkitään kirjaan, jos loppuratkaisu on Lukuneuvojan mielestä poikkeuksellisen yllättävä.

Äidinkielentunnille

Tämän tunnisteen saa kirja, joka kantaaottavan ja/tai ajankohtaisen aiheensa puolesta toimisi Lukuneuvojan mielestä erityisen hyvänä keskustelun pohjustajana äidinkielen oppitunneilla. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti